petek, 04. december 2009

Vlada o izvajanju sklepov o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov

Vlada se je na 55. seji, 19. novembra 2009, seznanila s Poročilom o izvajanju sklepov o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov.

Vlada RS je Ministrstvu za javno upravo v letošnjem letu (12.2.2009 in 7.5.2009) naložila izvedbo 10 skupnih javnih naročil, kar je doslej največja izvedba skupnih naročil v enem letu (razlog je tudi iztek nekaterih dve in triletnih pogodb v letošnjem letu). Ministrstvo za javno upravo je v skladu z Akcijskim načrtom za zeleno javno naročanje, ki ga je letos sprejela vlada na področju zelenega javnega naročanja, upoštevalo tudi nekatere okoljske vidike:

  • Na področju nakupa vozil je že v letu 2007 prvič postavilo pogoj, da morajo biti osebna vozila v rangu emisij EURO 4, v letu 2008 pa je pri merilih za izbiro najugodnejše ponudbe upoštevalo tudi druga okoljska merila (emisijski standard EURO 5, emisijska vrednost CO2 in nadzor tlaka v pnevmatikah). V letu 2009 je dodatno poostrilo izpuste pri tehničnih pogojih, tako da je nakup osebnih vozil pomenil uresničevanje zahtev Evropske komisije po voznem parku, ki ima v poprečju manj kot 130 CO2 g/km izpusta. Z letošnjim naročilom je MJU doseglo poprečno stopnjo izpust v višini 124.

  • V letu 2008 je pri izvedbi postopka oddaje skupnega javnega naročila za dobavo električne energije doseglo, da bo dobavljena električna energija vsebovala tudi 15% energije iz 100% obnovljivih virov.

  • Pri računalnikih je v letu 2008 pri dveh sklopih zahtevalo kot pogoj certifikat »Energy Star 4«, enak pogoj ostaja tudi v letu 2009.

Več...

Ni komentarjev: