sreda, 16. december 2009

Knjigovodsko evidentiranje vozil

Pojasnilo DURS, št. 4230-275/2009, 4. 11. 2009

Davčni zavezanec, samostojni podjetnik, sprašuje, ali bi moral obračunati DDV, ko vozilo vzame iz zaloge blaga ali lahko proda vozilo preko komisijske pogodbe. Davčni zavezanec nabavi rabljena poškodovana vozila na podlagi komisijske pogodbe in sprašuje, ali je pravilno, da knjigovodsko vodi vozila na zalogi materiala.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

1. Z vidika davka na dodano vrednost:

Obveznost za izdajo računa in obračun DDV nastane le, če davčni zavezanec opravi dobavo blaga ali storitve. Izvzem blaga iz zaloge ne pomeni dobave blaga.

Davčni zavezanec lahko uporabi posebno ureditev za obdavčljive preprodajalce, če nadaljnja prodaja pomeni del njegove redne dejavnosti preprodaje motornih vozil in če cilj nadaljnje prodaje obstaja ob nakupu.

Več...

Ni komentarjev: