sreda, 30. december 2009

Pojasnilo v zvezi z Zakonom o davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize

Pojasnilo MF, št. 429-256/2009/8, 16. 12. 2009

Na podlagi prejetih vprašanj v zvezi z Zakonom o davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (Uradni list, RS, št. 78/09, v nadaljevanju: ZDDDČPNO), Ministrstvo za finance pojasnjuje:

   I. Opredelitev zavezanca oziroma poslovnega subjekta

1. V skladu s prvim odstavkom 3. člena ZDDDČPNO je zavezanec za davek fizična oseba, ki vodi posle poslovnega subjekta ali nadzoruje poslovni subjekt. Zavezanec je torej fizična oseba ne glede na status rezidentstva (rezident ali nerezident RS).

2. Upoštevaje 10. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in naslednji) se za osebe, ki vodijo posle poslovnega subjekta, štejejo:

  • pri družbi z neomejeno odgovornostjo – družbeniki in ob prenosu upravičenja za vodenje tretje osebe;
  • pri komanditni družbi – komplementarji in ob prenosu upravičenja za vodenje tretje osebe;
  • pri delniški družbi – člani uprave ali upravnega odbora;
  • pri družbi z omejeno odgovornostjo – en ali več poslovodij.

Za osebe, ki vodijo posle poslovnega subjekta se štejejo tudi osebe, ki vodijo posle pravnih oseb ostalih statusno-pravnih oblik (npr. zavodov in zadrug).

Prav tako se za osebo, ki vodi posle poslovnega subjekta, šteje tudi oseba, ki formalno sicer ne zaseda enega izmed zgoraj navedenih položajev, vendar dejansko opravlja njihove funkcije (npr. če v času, ko družba nima formalno imenovanega poslovodje ali ko formalno imenovani poslovodja ne opravlja funkcij, ki jih poslovodja opravlja po zakonu, te funkcije opravlja druga fizična oseba).

Več...

Ni komentarjev: