četrtek, 10. december 2009

Poročanje o vzdrževanih družinskih članih - do 31. 12. 2009

Izplačevalci dohodkov morajo podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2009 posredovati davčnemu organu do 31. 12. 2009. Programe za vnos in pripravo podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane (WDOHOD), bo mogoče dobiti na internetu (naslov: http://www.durs.gov.si) ali na davčnemu uradu oziroma izpostavi davčnega urada. Dostava podatkov je mogoča izključno po elektronski poti preko storitev osebnega portala sistema eDavki (http://edavki.durs.si).

Poročanje o vzdrževanih družinskih članih in dostava podatkov za odmero dohodnine

Način dostave podatkov o vzdrževanih družinskih članih za leto 2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 04.08.2009

Obrazci za uveljavnjanje olajšave in vpis v davčni register

Obrazec za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register (obrazec DR-02 VDČ)

Ni komentarjev: