četrtek, 03. december 2009

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade RS

Vlada je na 55. seji, 19. novembra 2009, sprejela mnenje k pobudi Jane Lavrič za oceno ustavnosti in zakonitosti 10. in 16. člena Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih in ga posredovala Ustavnemu sodišču RS.

Gospa Jana Lavrič iz Ljubljane (pobudnica), je 22.4.2008 pri Ustavnem sodišču RS vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti 10. in 16. člena Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih, v kateri navaja, da sta predmetni določbi v neskladju s 14. (enakost pred zakonom), 22. (enako varstvo pravic), 23. (pravica do učinkovitega sodnega varstva) in 66. členom (varstvo dela) Ustave RS. Po navedbah pobudnice je Uredba v neskladju z ustavnim načelom enakosti in enakopravnosti, kolikor z njo določeni dodatki za delavce Davčne uprave Republike Slovenije (DURS), ki je v času sprejema Uredbe predstavljala tako prvostopni kot drugostopni davčni organ, ne bi po reorganizaciji davčne službe na podlagi določb Zakona o državni upravi (ZDU-1; Uradni list RS, št. 52/02), pripadali tudi davčnim uslužbencem drugostopnega davčnega organa, katerih delo je z istim opisom del in nalog iz DURS prešlo na Ministrstvo za finance. Kot navaja pobudnica je bil do reorganizacije po določbah ZDU-1 Glavni urad DURS drugostopni davčni organ Republike Slovenije, po reorganizaciji pa je dela in naloge drugostopnega davčnega organa, skupaj s prostori, delavci in proračunskimi sredstvi, prevzelo Ministrstvo za finance. Po vsebini je po navedbah pobudnice šlo za prevzem nje in ostalih delavcev davčnega organa, hkrati pa za nadaljevanje opravljanja davčne službe s strani pobudnice pri Ministrstvu za finance kot davčnemu organu z enakim opisom del in nalog, v istih prostorih, z istimi delovnimi sredstvi. Dokler se je tudi drugostopni davčni organ Republike Slovenije imenoval Davčni urad Republike Slovenije (DURS), je pobudnica v skladu z določbami Uredbe prejemala višje dodatke k plači, z odločbo z dne 10.12.2002 pa je Vlada Republike Slovenije, Komisija za kadrovske in administrativne zadeve odločila, da pobudnici po reorganizaciji davčne službe, od 29.12.2002, pripadajo nižji dodatki k plači, zato, ker dela ne opravlja več kot delavka DURS, temveč kot delavka Ministrstva za finance.

Več...

Ni komentarjev: