sreda, 16. december 2009

Objavljen razpis za sofinanciranje praktičnega usposabljanja z delom

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je 27. novembra 2009, na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS št. 96/09, objavil javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Javni razpis v višini 85 % financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, preostalih 15 % pa predstavljajo sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike.

Namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Cilj razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za vajence in dijake, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom ter študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta.

Rok za oddajo vlog delodajalcev je 15. januar 2010.

Več...

Ni komentarjev: