sreda, 24. junij 2009

Zaposlovanje tujcev

V zadnjem času je nekaj novosti na področju zaposlovanja tujcev, zato smo zbrali nekaj povezav o omejitvah zaposlovanja tujcev, delovnih dovoljenjih za tujce, postopku zaposlitve ...

Omejitve pri zaposlovanju in delu tujcev od 13. 6. 2009 dalje
V Uradnem listu RS št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009 je objavljena Uredba o omejitvah zaposlovanja in dela tujcev, ki stopi v veljavo naslednji dan po objavi, to je z 13. 6. 2009 (in se torej uporablja za vloge, vložene od vključno 13. 6. 2009 dalje)

Uredba o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12.06.2009

Pravilnik o spremembah Pravilnika o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10.04.2009

Spremembe pri postopku izdaje dovoljenja za zaposlitev
V Uradnem listu RS št. 28/2009 z dne 10.4.2009 je objavljena Sprememba Pravilnika o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev, ki stopi v veljavo naslednji dan po objavi.

Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
Kvota delovnih dovoljenj za leto 2009 se določi v skupni višini 24.000 delovnih dovoljenj. Kvota je namenjena tujcem, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, in tujcem, ki se po zaključku sezonskega dela zaposlijo na podlagi dovoljenja za zaposlitev.

Ni komentarjev: