četrtek, 18. junij 2009

Uredba o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15.05.2009

Ta uredba določa merila za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava, ki jih za opravljanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe lahko sklene javni zdravstveni zavod oziroma druga pravna ali fizična oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe, z zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem, zaposlenim pri njem ali v drugem zdravstvenem zavodu.

Več...

Ni komentarjev: