torek, 23. junij 2009

Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15.05.2009

Ta odredba določa obveznosti gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki proizvajajo blago in opravljajo storitve, navedene v 3. členu te odredbe, da ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, pošiljajo obvestila o spremembi cen.

Po tej odredbi so k pošiljanju obvestil o spremembi cen zavezani srednje in velike gospodarske družbe, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja ustanovitev in delovanje gospodarskih družb, in samostojni podjetniki posamezniki, katerih podjetje ustreza merilom za srednje in velike gospodarske družbe.

Več...

Ni komentarjev: