petek, 12. junij 2009

Komisijska pogodba, prenos blaga v drugo članico EU, dobava blaga na daljavo in obračun DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-25/2009, 23. 4. 2009

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, navaja, da želi s podjetjem iz Velike Britanije, ki je identificirano za namene DDV v Veliki Britaniji skleniti komisijsko pogodbo. Izdelki podjetja iz Velike Britanije bi se dobavljali v skladišče vašega podjetja, ki bi poskrbelo za poslovne procese manipulacije, logistike ter prodaje teh izdelkov preko svoje spletne trgovine v različne države članice, med njimi tudi v Slovenijo. Slovensko podjetje ne bi postalo lastnik teh izdelkov, ampak bi samo vršilo prodajo ter v skladu s pogodbo tujemu podjetju izstavljalo račune za stroške provizije pri prodaji. Kupci izdelkov bi plačevali kupnino za izdelke na različne načine (kreditna kartica, plačilo po povzetju oziroma predračunu). Zanima ga:

1. Ali mora slovensko podjetje obračunavati DDV že ob samem prejemu izdelkov, čeprav še niso prodani in so ves čas last tujega podjetja?

Komisionar obračuna DDV, ko izdelek izvzame iz zaloge.

2. Kdo mora obračunati DDV od prodanih izdelkov končnim kupcem v Sloveniji, slovensko ali tuje podjetje?

Od prodanih izdelkov končnim kupcem v Sloveniji obračuna slovenski DDV komisionar.

3. Kakšno evidenco je potrebno voditi za blago v komisijski prodaji?

Slovenski davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke za nadzor nad zalogami blaga, ki jih ima v svojem skladišču, še posebej pa podatke, določene v petem odstavku 21. člena pravilnika.

Več...

Ni komentarjev: