sreda, 10. junij 2009

Aktualni razpisi

V današnjih novičkah smo zbrali nekaj aktualnih razpisov z različnih področij.

Javni razpis za spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij v občini Nova Gorica

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini.

Javni razpis za dodelitev finančnih pomoči za spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v Občini Sežana za leto 2009

Predmet razpisa je spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva s pomočjo finančnih pomoči zakritje dela stroškov dela.

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstvih v težjih gospodarskih razmerah.

Javni razpis za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenim

Namen javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenim. Na javni razpis se lahko prijavite zaposleni, ki imate največ V. stopnjo izobrazbe in so v rednem delovnem razmerju pri gospodarskih družbah, zadrugah, samostojnih podjetnikih ali v zavodih ter se sami vključujejo oz. so e že vključeni v izobraževanje ali usposabljanje.

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programov Usposabljanja na delovnem mestu za leto 2009/2010

Predmet povabila je zbiranje ponudb za izvedbo programov usposabljanja brezposelnih oseb na delovnem mestu. Ponudbo prijavi delodajalec.

Javni razpis za nepovratne finančne pomoči za nabavo okolju prijaznejših težkih tovornih vozil 2SUB-CTP09

Predmet javnega razpisa je nepovratna finančna pomoč avtoprevoznikom za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil.

Ni komentarjev: