sreda, 18. februar 2009

Odprava administrativnih ovir v letu 2009

Posamezni resorji so bili s sklepom Vlade Republike Slovenije zavezani k uresničevanju programa v skladu s predpisanimi roki. Program vsebuje 44 ukrepov, od katerih bi bilo 35 ukrepov potrebno realizirati najkasneje do decembra 2008. Ministrstvo za javno upravo je v skladu s svojimi zadolžitvami, da usklajuje in nadzira izvajanje vseh programov, pozvalo vsa pristojna ministrstva, da posredujejo poročila o realizaciji programa za leto 2008. Po stanju 1.11.2008 je bilo ugotovljeno, da je od 35 ukrepov, katerih rok za izvedbo poteče decembra 2008, realiziranih 8 ukrepov. Dejstvo je namreč, da ministrstva pri pripravi Delovnega programa VRS za leto 2008, zaradi sprejetih odločitev Vlade VRS v prejšnjem mandatu (v decembru 2007), v program za leto 2008 niso vključila sprememb predpisov, na podlagi katerih bi bilo možno Program OAO za leto 2008 realizirati.

Več...

Ni komentarjev: