sobota, 21. februar 2009

Novičke - 2. februar 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V prvem tednu februarja smo na portalu objavili naslednje novičke:

Elementi, ki vplivajo na izračun davčne osnove pri kapitalskih dobičkih fizičnih oseb
Prodaja kapitala predstavlja z vidika obdavčitve take transakcije posel odsvojitve kapitala. V skladu z določbo 94. člena ZDoh-2 za odsvojitev kapitala (s tem pa za obdavčljivo transakcijo) v letu 2008 šteje vsaka odsvojitev, kot je zlasti prodaja, dajanje v dar, zamenjava, izplačilo ob likvidaciji ali prenehanju lastniške udeležbe, izplačilo ob izstopu ali izključitvi iz lastniške udeležbe in podobno.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - januar 2009 (excel)
Povezava do excelove razpredelnice.

Usklajevanje osnove za nadomestilo plač od 1.1.2009 dalje
Na podlagi spremenjenega prvega odstavka 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Ur.l. list RS, št. 114/06, 59/07, 63/07, 10/08, 71/08 in 73/08; ZUTPG) se od julija 2008 osnove za nadomestilo plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja usklajujejo dvakrat letno.

Nadomestilo plače med bolniškim staležem
Količniki valorizacije in mesečni indeksi valorizacije osnove za nadomestilo plače med bolniškim staležem (za posamezna leta).

Zakon o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2C)
Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23.01.2009

Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ)
Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23.01.2009

Spremembe pri akontiranju davka od odhodkov pravnih oseb – novela ZDavP-2A
Pojasnilo DURS, št. 007-10/2009-1, 19. 1. 2009

Prekoračitev praga za oprostitev obračunavanja DDV za davčne zavezance iz prvega odstavka 94. člena ZDDV-1
Pojasnilo DURS, št. 4230-315/2008, 15. 1. 2009

Težave družbenikov malih d.o.o. pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti
Težavno uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti - za male podjetnike ter Upravičenost družbenika v d.o.o. do nadomestila za primer brezposelnosti

Davčna obravnava dohodka, doseženega z oddajanjem kamp prikolice
Pojasnilo DURS, št. 4230-11/2009, 23. 1. 2009

Aneks in Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23.01.2009

Sklep o valorizaciji vrednosti premoženja iz prvega odstavka 9. člena Zakona o varstvenem dodatku
Uradni list RS, št. 4/2009 z dne 19.01.2009

Sklep o dohodkovnem cenzusu za uveljavitev varstvenega dodatka v letu
Uradni list RS, št. 4/2009 z dne 19.01.2009

Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
Uradni list RS, št. 4/2009 z dne 19.01.2009

Dohodnina 2008 - Pomembni datumi
31. januar 2009 – rok za dostavo podatkov davčni upravi in davčnim zavezancem
28. februar 2009 – rok za vložitev Napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU...

Ni komentarjev: