petek, 13. februar 2009

Delovna knjižica

Za delavce, ki so 1. 1. 2009 zaposleni pri določenem delodajalcu, ohranja ZDR-A glede hrambe delovnih knjižic podobno ureditev, kot je veljala do 1. 1. 2009. Delodajalec obdrži v hrambi delovne knjižice delavcev, ki so pri njem v delovnem razmerju. V primeru prenehanja delovnega razmerja pa mora delodajalec delavcu ob prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi vrniti delovno knjižico. Že pred prenehanjem delovnega razmerja mu jo mora izročiti le, če delavec sam tako zahteva. Po 1. 1. 2009 delavec od prejema delovne knjižice ob prenehanju delovnega razmerja ali na lastno zahtevo proti potrdilu o prejemu sam hrani delovno knjižico.

Po 1. 1. 2009 bodo delavci obdobja vključenosti v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja v postopkih uresničevanja določenih pravic lahko izkazovali z izpisom o obdobjih zavarovanja v RS po 1. 1. 2009.

Več...

Ni komentarjev: