torek, 24. februar 2009

Novičke - 9. februar 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2008, ki jih je treba predložiti AJPES zaradi javne objave, podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pa za državno statistiko. Letno poročilo, ki ga predložite AJPES, se šteje kot priloga k davčnemu obračunu, zato vam ga ni treba pošiljati še na DURS, morate pa v davčnem obračunu to izrecno navesti.

Intrastat 2009
Obveznost poročanja za Intrastat

Program AJPES za vnos letnih poročil za leto 2008
Na spletni strani AJPESa je objavljen program za vnos letnih poročil za leto 2008.

Pooblaščanje v eDavkih v zvezi z obračunom prispevkov za socialno varnost
Vse zavezance za davek, ki so dolžni oddajati obračune prispevkov za socialno varnost za zasebnike oziroma za lastnike podjetij, ki nimajo plače, obveščamo, da bo s 6. februarjem 2009 na eDavkih na voljo nova storitev oddaje obrazca OPSVZ in s 13. februarjem OPSVL.

Program AJPES za vnos letnih poročil za leto 2008
Na spletni strani AJPESa je objavljen program za vnos letnih poročil za leto 2008.

Davčni obrazci v eDavkih po 1. 1. 2009
Seznam obrazcev, ki jih bo mogoče oddajati na eDavkih po 1. 1. 2009. Gre za »javne« obrazce, ki jih morajo oddajati vsi zavezanci odvisno od davka, za katerega so zavezani.

Uvedba novih zavarovalnih podlag 103 in 104
Pojasnilo ZZZS, št. 180-10/2009-DI/1, 22. 1. 2009

Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas
Zavod RS za zaposlovanje je v petek, 30. januarja 2009, v Uradnem listu RS, številka 7/2009, objavil Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas.

Informativni izračun dohodnine za leto 2008 – uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini
Pojasnilo DURS, št. 4217-13/2009, 2. 2. 2009

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb - Zaposli Me
Zavod RS za zaposlovanje je v petek, 30. januarja 2009, v Uradnem listu RS, številka 7/2009, objavil Javni razpis Zaposli.me/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb.

Spremembe in dopolnitve sklepa o ustanovitvi in imenovanju članov Kadrovsko-akreditacijskega sveta
Vlada je na seji 22. januarja 2009 sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi in imenovanju članov Kadrovsko-akreditacijskega sveta.

Vlada sprejela stališče do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize
Vlada je na seji 22. januarja 2009 sprejela stališče do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize.

Vlada sprejela Sklep o priporočilih predstavnikom Republike Slovenije v nadzornih organih gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je Republika Slovenija, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za poslovodne osebe
Vlada je na redni seji 22. januarja 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Sklep o priporočilih predstavnikom Republike Slovenije v nadzornih organih gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je Republika Slovenija, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za poslovodne osebe.

Vlada sprejela sklep o razmestitvi dodiplomskih študijskih programov za prihodnje študijsko leto
Vlada je na seji 22. januarja 2009 sprejela sklep o razmestitvi dodiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2009/2010 na slovenskih univerzah ter samostojnih visokošolskih zavodih ter dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe za prihodnje študijsko leto.

Vlada sprejela Izhodišča za pripravo Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009
Vlada je na seji 22. januarja 2009 sprejela Izhodišča za pripravo Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009. Vlada je določila zgornjo mejo odhodkov po predlagateljih finančnih načrtov, seznanila se je z razrezom odhodkov po ekonomski klasifikaciji, sprejela pa je tudi druge sklepe za pripravo.

Če kontrolnih podatkov za odmero dohodnine niste oddali pravočasno zaradi tehničnih težav
V časniku Finance poročajo, da tisti, ki niste mogli pravočasno oddati kontrolnih podatkov za odmero dohodnine zaradi tehničnih težav, ne boste kaznovani.

Navodilo o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Navodilo o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil društev
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Navodilo o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Uskladitev minimalnih premij - ZVPSJU
Odbor sklada ZVPSJU je sprejel Sklep o uskladitvi minimalnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

Nova verzija programa Silvester Fineus
Obveščamo vas, da je uporabnikom na voljo nova verzija Slilvestra Fineus za pripravo Obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in sicer za obdobja obračuna od 1.1.2008 dalje.

Podatki za obračun plač za januar 2009

Pravico do denarnega nadomestila lahko uveljavijo samo delavci, ki jim je pogodba o zaposlitvi prenehala brez njihove volje ali krivde
Opozorilo delavcem pri postopkih prenehanja delovnega razmerja

Delovni verziji XML shem za OPSVZ in OPSVL obrazca
Obveščamo vas, da sta na strani eDavki objavljeni delovni verziji XML shem za obrazca OPSVZ in OPSVL ter delovna verzija XML transformacije (XSLT) za obrazec OPSVZ.

Davčna obravnava dohodka, doseženega z oddajanjem kamp prikolice
Pojasnilo DURS, št. 4230-11/2009, 23. 1. 2009

Ni komentarjev: