četrtek, 26. februar 2009

Obvestilo društvom

Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2008. Društva morajo po Zakonu o društvih letna poročila za leto 2008 predložiti AJPES, in sicer:

  • Društva, ki niso zavezana za revizijo
    računovodskih izkazov, predložijo AJPES letna poročila za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko do 31. marca 2009.

  • Društva, ki so zavezana za revizijo
    računovodskih izkazov, predložijo podatke iz letnih poročil za državno statistiko do 31. marca 2009, revidirana letna poročila pa do 31. avgusta 2009.

Več...

Ni komentarjev: