sreda, 25. februar 2009

Obvestilo gospodarskim družbam in zadrugam

Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2008, ki jih je treba predložiti AJPES zaradi javne objave, podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pa za državno statistiko. Letno poročilo, ki ga predložite AJPES, se šteje kot priloga k davčnemu obračunu, zato vam ga ni treba pošiljati še na DURS, morate pa v davčnem obračunu to izrecno navesti.

Roki za predložitev

  • Za državno statistiko do 31.3.2009.
  • Za javno objavo:
Gospodarske družbeRok predložitve
1.   Nezavezane k reviziji, poslovno leto je enako koledarskemu   Do 31.3.2009
2.   Nezavezane k reviziji, poslovno leto je različno od koledarskega   V 3 mesecih po koncu poslovnega leta
3.   Zavezane k reviziji oziroma konsolidaciji   V 8 mesecih po koncu poslovnega leta

Več...

Ni komentarjev: