četrtek, 04. december 2008

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - november 2008 (excel)

Zavezanec plača prispevke do 15. 12. 2008; v enakem roku mora pristojnemu davčnemu uradu predložiti obračun.
Plačilne naloge zavezanec izpolni v skladu z navodili, ki jih je prejel od pristojnega davčnega urada.

Več

Ni komentarjev: