sreda, 10. december 2008

Novičke - 24. november 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 24. novembrom smo na portal dodali naslednje vsebine:

Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Republiki Sloveniji
Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007, 18. 11. 2008 - Zavezanec sprašuje glede izračuna in plačila akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja delavcev, napotenih iz tuje matične družbe na delo v slovenske hčerinske družbe.

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje po 1. januarju 2009 – glede na novelo ZZVZZ-K
Pojasnilo DURS, št. 4250-16/2008, 12. 11. 2008 - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 76/08; v nadaljevanju: novela ZZVZZ-K) je prinesel novosti pri obračunavanju t.i. pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje.

Stališče o izvajanju zakona o udeležbi delavcev pri dobičku
Na Ministrstvo za gospodarstvo se je več subjektov obrnilo z vprašanjem, kdaj se lahko (v luči uveljavljanja davčnih olajšav) zaposlenim prvič deli dobiček po pravilih Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (Ur. l. RS št. 25/08, v nadaljevanju: ZUDDob) oz. ali bodo gospodarske družbe zaposlenim udeležbo po pogodbi o udeležbi delavcev pri dobičku, ki bi bila sprejeta, potrjena in registrirana v letu 2008, lahko prvič delile leta 2009 (za leto 2008) ali šele 2010 (za leto 2009).

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja - neuradno prečiščeno besedilo (ZOPOKD-NPB2)

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji in Tarifne priloge te kolektivne pogodbe

Navodilo o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji

Z letom 2009 brezplačna menjava tolarjev le še v Banki Slovenije

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008 - do 15.1.2009

Ni komentarjev: