petek, 19. december 2008

Dohodninska lestvica in olajšave 2009

Na Ministrstvu za finance so pripravili uskladitev zneskov olajšav in lestvico za odmero dohodnine za leto 2009 kot izhaja iz določb Zakona o dohodnini.

V skladu s 118. in 122. členom navedenega zakona se zneski olajšav in zneski iz lestvice za odmero dohodnine enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada RS in se določijo s posebnim pravilnikom v decembru tekočega leta za naslednje leto. Navedeni pravilnik je v postopku sprejemanja in bo objavljen v Uradnem listu RS predvidoma sredi decembra 2009.

Po podatkih Statističnega urada RS znaša koeficient rasti cen življenjskih potrebščin za november 2008 v primerjavi z novembrom 2007 1,031. Na podlagi tega koeficienta so bili zneski olajšav in zneski iz lestvice za odmero dohodnine, ki so veljali za leto 2008, preračunani za leto 2009.

Več

Ni komentarjev: