petek, 05. december 2008

E-seminar Knjigovodstvo stroškov (zgledi knjižb)

Knjigovodstvo stroškov je pomemben del knjigovodstva. Pripravili smo praktičen e-seminar z zgledi knjižb različnih stroškov, kot so stroški porabe materiala in drobnega inventarja, stroški storitev, amortizacija, rezervacije, stroški dela zaposlencev ... Nedvomno e-seminar, ki vam bo v pomoč pri knjiženju.

Več

Ni komentarjev: