petek, 12. december 2008

Davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu (božičnica, 13. plača)

Pojasnilo DURS, št. 4210-284/2008, 3. 12. 2008

V pojasnilu je opredeljena davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu (sklop A), ki jih delodajalci v praksi različno poimenujejo: božičnica, 13. plača, prednovoletna nagrada zaposlenim. V sklopu B. pa je pojasnjen način posredovanja podatkov o teh izplačilih na obrazcu REK-1.

Več

Ni komentarjev: