petek, 07. maj 2010

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Vlada je na 77. seji, 15. aprila 2010, sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). V drugi polovici lanskega leta so se v javnosti in stroki začela pojavljati številna vprašanja v zvezi z ustreznostjo ureditve postopkov zaradi insolventnosti, kar je deloma tudi posledica dogajanja v gospodarstvu zaradi globalne gospodarske krize. Gre za zakon, ki je uvrščen tudi v Slovensko izhodno strategijo 2010-2013. Izhod iz gospodarske in finančne krize mora namreč v čim krajšem času spodbuditi gospodarsko aktivnost. Te cilje zasleduje tudi novela ZFPPIPP. Predlagane spremembe so pomembne predvsem zato, ker postopek prisilne poravnave ne pomeni nujno konec poslovanja podjetja, ampak se podjetju pod določenimi pogoji omogoča nadaljevanje poslovanja.

Pri pripravi novele so bila v ospredju predvsem vprašanja, kako na zakonodajni ravni v čim večji možni meri upoštevati:

  • možnosti za večjo učinkovitost postopkov zaradi insolventnosti,
  • problematiko reševanja zdravih jeder,
  • ustreznost ureditve glede položaja upnikov, in
  • ustreznost ureditve položaja upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti.

Več...

1 komentar:

Računovodstvo pravi ...

Upam da se bodo res kaj bolj premaknili z zakoni in ukrepi pri reševanju kriznega položaja. Bo potrebno še kaj več kot samo to.