petek, 21. maj 2010

Pojasnili k slovenskim računovodskim standardom (2006)

Na podlagi 4. točke Uvoda v slovenske računovodske standarde (2006) (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr. 58/06, 112/06, 3/07, 12/08, 119/08 in 1/10) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji dne 7. aprila 2010 sprejel POJASNILO 2 K SRS 2 – OPREDELITEV IN PRIPOZNAVANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV

Več...

Ni komentarjev: