ponedeljek, 24. maj 2010

Informacija glede modernizacije usklajevanja sistemov socialne varnosti na ravni EU

V lanskem letu je bil s sprejetjem novega izvedbenega akta, to je Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, zaključen večletni proces prenove na področju usklajevanja sistemov socialne varnosti s ciljem izboljšati in poenostaviti dosedanjo ureditev. Sistemi socialne varnosti so med državami članicami EU tako različni, da bi bilo zelo težko doseči soglasje o harmonizaciji predpisov, zato so se države odločile za usklajevanje teh sistemov preko neposrednega izvajanja uredb, ki postavljajo za to določena pravila.

S sprejetjem te izvedbene uredbe so tako izpolnjeni pogoji za izvajanje osnovne uredbe 883/2004, obe pa se pričneta uporabljati s 1. majem 2010, s tem pa se bosta nadomestili do sedaj aktualni uredbi, to je osnovna uredba 1408/71 in njena izvedbena uredba 574/72. Ti se še naprej uporabljata za državljane tretjih držav, saj se bosta novi uredbi zanje lahko uporabljali šele, ko se bodo države članice odločile, da ustrezno razširijo njihovo področje uporabe. Določbe teh dveh uredb se prav tako še naprej uporabljajo za Norveško, Islandijo, Lihtenštajn in Švico, saj s temi državami še niso sklenjeni sporazumi glede uporabe uredbe 883/2004 za pretok delovne sile v EGS in Švico.

Več...

Ni komentarjev: