sreda, 19. maj 2010

Obdavčitev pri postavitvi sončnih elektrarn in prodaji električne energije, proizvedene iz njih

Pojasnilo DURS, št. 4230-90/2010-2, 15. 4. 2010

Zavezanec prosi za dopolnitev oziroma verifikacijo mnenja glede davčne obravnave postavitve sončnih elektrarn ter prodaje električne energije, ki se v njih proizvede.

V nadaljevanju odgovarjamo:

I. Obdavčitev z vidika DDV

1. Zavezanec kot postavljavec oziroma dobavitelj sončne elektrarne na izdanem računu investitorju

Zavezanec navaja, da spada izgradnja sončne elektrarne (postavitev, montaža in druga dela, ki omogočajo priključitev na elektroenergetski sistem) pod šifro F/42.220 – gradnja elektrarn standardne klasifikacije dejavnosti.

V primerih postavitve sončne elektrarne različnim investitorjem meni, da se mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1 uporabi v primerih, ko zavezanec kot dobavitelj oziroma postavljavec sončne elektrarne opravi dobavo davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV, kot tudi kmetom, ki so se dolžni vključiti v sistem obračunavanja DDV ter tistim kmetom, ki so se prostovoljno vključili v sistem DDV.

Mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1 se uporabi v primeru, ko je naročnik izgradnje sončne elektrarne davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji. Navedeno vključuje tudi kmete, ki so identificirani za namene DDV. V primeru, ko je investitor fizična oseba, ki ni identificirana za namene DDV, ali mali davčni zavezanec, se obveznost obračuna in plačila DDV nanje ne prenese.

Več...

Ni komentarjev: