sreda, 02. julij 2008

Vlada sprejela olajšave za investicije, čebelarje, poklicne športnike in tiste z manj kot 9600 eurov

Vlada Republike Slovenije je 1. julija 2008 sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini. Vlada je tako razbremenila vse dohodke fizičnih oseb, katerih skupni dohodki na letnem nivoju ne presegajo 9.600 eurov, uvedena je olajšava za čebelarje in olajšava za investiranje pri dohodkih iz dejavnosti ter posebna osebna olajšava za samostojne poklicne športnike. Zakon bo zagotovil enakopravno obravnavo čebelarjev ob upoštevanju ločenega praga dohodka za določitev kmečkega gospodinjstva in sicer od uporabe kmetijskih in gozdnih zemljišč v višini nad 200 evrov skupnega katastrskega dohodka in od uporabe čebeljih panjev dohodek od več kot 40 panjev. Poleg tega se poleg oprostitve dohodnine za dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki ne presegajo praga za določitev kmečkega gospodinjstva, uvaja tudi oprostitev dohodnine za dohodek kmečkega gospodinjstva iz naslova čebelarstva do obsega 40 čebeljih panjev. Več Za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v okviru kmečkega gospodinjstva se ponovno uvaja investicijska olajšava v višini 20 % vlaganj, vendar ne več kot 10.000 eurov v prvih dveh letih po investiranju. Prav tako se uveljavlja olajšava za investiranje v obliki znižanja davčne osnove za vse zavezance. Investicijska olajšava se predlaga v višini 20 % investiranega zneska, vendar je znesek davčne olajšave omejen na največ 20.000 eurov, vendar največ v višini davčne osnove. Olajšava se uveljavlja tako, da se uveljavlja največ v višini 10.000 eurov v letu vlaganja in 10.000 eurov v letu po letu vlaganja. Zavezanec lahko uveljavlja investicijsko olajšavo, če v letu vlaganja zaposluje enega delavca za polni delovni čas za celo leto oziroma če v letu vlaganja, zaposli najmanj enega delavca vsaj tri mesece pred koncem tega leta in je delavec pri njem zaposlen še celo naslednje leto. V primeru, ko zavezanec nima dovolj davčne osnove za koriščenje davčne olajšave, je predlagan prenos neizkoriščenega dela davčne olajšave v naslednjih pet let, pri čemer lahko zavezanec v posameznem davčnem letu davčno osnovo zmanjša za največ 10.000 eurov skupaj z zmanjšanjem za tovrstne investicije v tekočem davčnem letu.

Ni komentarjev: