četrtek, 17. julij 2008

E-seminar Obdavčitev dobičkov iz izvedenih finančnih instrumentov

V gradivu Obdavčitev dobičkov iz izvedenih finančnih instrumentov se boste seznanili z novostmi, ki jih uvaja Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI).

Avtor

Gradivo je pripravil Mitja Černe, ki je davčni svetovalec, član Društva davčnih svetovalcev Slovenije in avtor več e-seminarjev na Racunovodja.com.

Kazalo

1 Uvod

2 Kaj zakon sploh obdavčuje?

2.1 Zavezanec za davek

2.2 Davčna osnova

2.3 Definicija izvedenih finančnih instrumentov

3 Obseg davčne obveznosti

4 Davčne stopnje

5 Kaj je iz obdavčitve izvzeto?

6 Oddaja napovedi in pravilo upoštevanja izgub

7 Prehodno obdobje

8 Za konec

Podrobnejši opis

Naročilo

Paket Davki

Zlati komplet

Ni komentarjev: