nedelja, 27. julij 2008

Če imate na avtu močno zatemljena stekla

Vlada je na seji 17. julija sprejela odgovor na dopolnilno obrazloženo mnenje Komisije Evropskih skupnosti, ki ga je prejelo Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji zaradi kršitve določb Pogodbe o prostem pretoku blaga (člena 28 in 30 Pogodbe ES) v predloženem besedilu, kot ga je pripravilo Ministrstvo za promet ter pooblastila mag. Radovana Žerjava, ministra za promet, za podpis in posredovanje odgovora Komisiji Evropskih skupnosti prek Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji. Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji je 6. junija prejelo Dopolnilno obrazloženo mnenje Komisije Evropskih skupnosti, ki se nanaša na neizpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije iz členov 28 in 30 Pogodbe ES, ker je določila, da se morajo vozila, pri katerih se poprodajno namesti folija na zadnja stekla, ki povzroča prepustnost svetlobe, nižjo od 30%, opremiti z napravo za zvočni znak pri vzvratni vožnji. Več

Ni komentarjev: