četrtek, 10. julij 2008

Prijava študentov v obvezno zavarovanje po presežku z zakonom določenega prihodka ni potrebna

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 107/06- uradno prečiščeno besedilo - v nadaljevanju ZZZPB) je omejil študentsko delo, tako da je v tretjem odstavku 6. b člena določil: »Če dijak ali študent preseže posebno osebno olajšavo za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, in je določena v Zakonu o dohodnini, se prekine obračun koncesijske dajatve na podlagi napotnice, delodajalec pa je dolžan dijaka ali študenta pokojninsko in invalidsko zavarovati po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.«. Omenjena določba je bila v državnem zboru sprejeta z namenom omejitve in preprečevanje zlorab študentskega dela. Več

Ni komentarjev: