sreda, 15. julij 2009

Zakon o delnem povračilu nadomestila plače (ZDPNP)

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 05.06.2009

S tem zakonom se za omejitev učinkov svetovne gospodarske krize z namenom ohranitve delovnih mest ureja delno povračilo izplačanih nadomestil plač delavkam oziroma delavcem pri delodajalcih, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela in izpolnjujejo pogoje iz tega zakona, ter povračilo stroškov njihovega usposabljanja ali izpopolnjevanja, dokvalifikacije oziroma prekvalifikacije v tem obdobju.

Več...

Ni komentarjev: