ponedeljek, 13. julij 2009

Obračunavanje DDV in postopek 42

Pojasnilo DURS, št. 4230-267/2006, 20. 6. 2006

Zavezanec v zvezi z izvajanjem 28.a člena Zakona o davku na dodano vrednost sprašuje:

1. Obvestilo davčnemu organu o zastopanih strankah: ali obstaja kaka posebna oblika obvestila; katere podatke mora vsebovati obvestilo; do kdaj mora špediter obvestiti davčni organ o zastopanju; ali mora biti na obvestilu tudi soglasje stranke, za katero bo špediter izpolnjeval obveznosti?

2. Pooblastilo uvoznika špediterju: ali so zahtevani kaki posebni vsebinski elementi na pooblastilih uvoznikov špediterjem in katere podatke mora pooblastilo vsebovati; ali pooblastilo za carinjenje zadostuje?

3. Obrazec za poročanje: kakšna bo oblika obrazca za poročanje; kako se bo vedelo, za katero stranko vlaga špediter kvartalno poročilo; kako je z elektronsko obliko kvartalnih poročil?

Več v zvezi z navedenimi vprašanji in pojasnili

Ni komentarjev: