sreda, 01. julij 2009

Stečajni dolžnik in odbitek DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-101/2009, 18. 5. 2009

Ob prodaji premoženja stečajni dolžnik kot zavezanec za DDV obračuna DDV v skladu z določbami ZDDV-1 in PZDDV-1. V obdobju od prodaje premoženja do zaključka stečajnega postopka stečajni dolžnik ne opravi več nobene dobave blaga ali storitev, ki bi bila obdavčena z DDV. Edini prihodek v času trajanja stečajnega postopka po prodaji premoženja predstavljajo obresti iz naslova vezanih sredstev, ki so plačilo za oproščeno finančno storitev. Na vprašanje davčnega zavezanca v zvezi s tem odgovarjamo:

Ali ima družba v stečaju v času trajanja stečajnega postopka možnost odbijati DDV po prejetih računih in zahtevati vračilo presežka DDV iz naslova teh računov, kljub temu, da razen prodaje premoženja, ki se običajno izvrši ob začetku stečajnega postopka, ne opravlja drugih obdavčenih transakcij?

Davčni zavezanec, ki je opravljal obdavčeno ekonomsko dejavnost, ima v času trajanja stečajnega postopka načeloma pravico do odbitka DDV tudi v obdobju po prodaji premoženja, ko več ne opravlja obdavčenih transakcij.

Več...

Ni komentarjev: