četrtek, 02. julij 2009

Obračun in pravica do odbitka DDV od pridobitve dirkalnega vozila

Pojasnilo DURS, št. 4230-44/2009-2, 26. 5. 2009

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV sprašuje ali je treba obračunati DDV od pridobitve dirkalnega vozila (in gokarta) in ali ima v zvezi s to pridobitvijo pravico do odbitka DDV. Navaja, da je dirkalno vozilo namenjeno izključno dirkanju na za to prirejenih dirkališčih ter meni, da dirkalno vozilo zaradi njegovih lastnosti ni mogoče šteti kot komercialno vozilo, temveč kot športni rekvizit.
V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Od pridobitve dirkalnega vozila, ki jo opravi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je treba obračunati DDV.

Davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV od pridobitve dirkalnega vozila (in go-carta) iz druge države članice Skupnosti, ki ga uporablja za dirkanje na prirejenih dirkališčih.

Več...

Ni komentarjev: