petek, 23. april 2010

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje zaposlitve težje zaposljivih brezposelnih oseb z namenom spodbujanja njihovega zaposlovanja. Do subvencije so upravičeni tržni delodajalci.

Cilj je zaposliti 4.500 brezposelnih oseb, od tega vsaj 2.475 žensk oz. 55%. Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, ki znaša 4.000,00 EUR za enoletno zaposlitev osebe.

Roki za oddajo vlog: 1. 30. aprila 2010 do 12. ure.

Več...

Ni komentarjev: