sreda, 05. november 2008

Novičke - 27. oktober 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 27. oktobrom smo na portal dodali naslednje vsebine:

Pojasnilo o načinu izvajanja posameznih določb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Pojasnilo DURS glede izvajanja določb 33. člena v povezavi z 80. členom ter tretjim odstavkom 13. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08)

Predlog pravilnika o obračunu DDPO in predlog dopolnitve pravilnika ODO-1

Na spletni strani Ministrstva za finance sta objavljena predlog Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu.

Analiza zadovoljstva strank z računovodskimi servisi

Združenje računovodskih servisov pri GZS je objavilo Analizo zadovoljstva strank z računovodskimi servisi.

Zdravstveno zavarovanje študenta, ki dopolni 26 let, in ima dopolnilno oz. popoldansko dejavnost

Dobava električne energije davčnemu zavezancu – preprodajalcu in obračunavanje DDV

Dovoljenje za opravljanje zavarovalnega zastopanja in oprostitev plačila DDV

ZSSS opozarja na nezakonitosti pri objavah prostih delovnih mest

Zavod za zaposlovanje zavrnil očitke ZSSS pri objavi delovnih mest

Začela je veljati nova Notarska tarifa

Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet

Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije

Uredba o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka

Registracija samostojnega podjetnika

Nove elektronske vloge za prijavo in odjavo prebivališča

Nove cene naftnih derivatov

Ni komentarjev: