torek, 17. junij 2008

Uskladitev plač v maju 2008 in povračila stroškov v zvezi z delom

Pripravili smo e-seminar Uskladitev plač po kolektivni pogodbi in povračila v letu 2008, ki obravnava uskladitev plač in povračila, ki jih ureja Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 Kazalo vsebine: I. Stvarna veljavnost II. Osebna veljavnost III. Časovna veljavnost IV. Odstopanje od standardov, določenih v KP 08-09 V. Uskladitev osnovnih plač zaradi nepričakovano visoke inflacije 2007 VI. Uskladitev plač za leto 2008 VII. Uskladitev plač za leto 2009 VIII. Usklajevanje plač na podlagi produktivnosti za leto 2008 in 2009 IX. Dodatki X. Povračilo stroškov v zvezi z delom za leti 2008 in 2009 Povračilo stroškov prehrane med delom Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela Povračilo stroškov za službeno potovanje Povračilo stroškov za službeno potovanje v Sloveniji Povračilo stroškov za službeno potovanje v tujini Pogoji za izplačilo povračil stroškov v zvezi z delom XI. Drugi osebni prejemki iz delovnega razmerja za leto 2008 in 2009 Regres za letni dopust za leti 2008 in 2009 Jubilejne nagrade Solidarnostna pomoč XII. Prejemki, ki jih KP 08-09 ne določa Več

Ni komentarjev: