torek, 17. junij 2008

Novosti pri oddaji REK obrazcev

Pripravili smo e-seminar Novosti pri oddaji REK obrazcev.

Kazalo vsebine

1. PRAVNE PODLAGE 2. VRSTE OBRAZCEV IN OBVEZNIKI POROČANJA 2.1. Novosti pri zbirnih REK obrazcih Individualno poročanje in individualni REK obrazci (iREK) 2.2.1. iREK 2.2.2. Vplivi plačevanja na poročanje z zgledi 2.3. Vlaganje obrazcev (originali in popravki) in reference 2.3.1. Navajanje referenc 2.3.2. Dokumenti po vrstah 2.4. Medletno uveljavljanje olajšave - obrazec VDC 3. Novosti glede kontrolnih podatkov za odmero dohodnine (za leto 2009)

Gradivo je brezplačno. Več

Ni komentarjev: