sreda, 19. september 2012

Novosti - 18. september 2012 - Čistopis ZGD, Ukrepi za spodbujanje gospodarstva


Izpostavljamo:
Več novosti:


Pomembni datumi v naslednjih dneh:

  • Do 20. 9. – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2012
  • Do 20. 9. – Obrazec DDV-O za april 2012 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2012 (op. plačilo DDV je 28. 9.)
  • Do 20. 9. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za avgust 2012
  • Do 20. 9. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za avgust 2012
  • Do 20. 9. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za avgust 2012
  • Do 20. 9. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za avgust 2012
  • Do 20. 9. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za avgust 2012
  • Do 21. 9. - obvezni večstranski pobot medsebojnih obveznosti

Ni komentarjev: