torek, 08. maj 2012

Novosti - 7. maj 2012 - Popravljanje napak pri obračunu DDV

Izpostavljamo:

Več novosti:Pomembni datumi v naslednjih dneh:

  • Do 10. 5. - Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za april 2012
  • Do 10. 5. - Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za april 2012
  • Do 10. 5. - Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka) za april 2012
  • Do 10. 5. - Statistika finančnih računov (SFR) za prvo poročevalsko obdobje od 1. januarja do 31. marca 2012
  • Do 15. 5. - Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za april 2012
  • Do 15. 5. - obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za april 2012
  • Do 15. 5. - plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za april 2012
  • Do 15. 5. - obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za april 2012
  • Do 15. 5. - plačilo požarne takse za april 2012

Ni komentarjev: