ponedeljek, 01. marec 2010

Uvedba mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a ZDDV-1

Pojasnilo DURS, št. 4230-356/2009-2, 17. 2. 2010

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07, 33/09 in 85/09) v točki d) prvega odstavka 76.a člena določa, da mora DDV plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, kateremu se opravijo dobave odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a tega zakona. V pojasnilu DURS številka 4230-356/2009-1, ki je dostopno na spletni strani DURS, je v zvezi z uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti v primerih dobav odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a navedeno, da je treba upoštevati predvsem naslednje predpostavke:

  • opravljena mora biti dobava blaga (odpadkov, ostankov, rabljenega materiala) za plačilo in dobava mora biti opravljena med dvema davčnima zavezancema, identificiranima za namene DDV v Sloveniji;
  • tudi storitve predelave morajo biti opravljene med dvema davčnima zavezancema, identificiranima za namene DDV;
  • storitvi odvoza in zbiranja odpadkov nista zajeti v Prilogi III a k ZDDV-1, zato se v zvezi s tema storitvama mehanizem obrnjene davčne obveznosti ne uporablja. Storitev odvoza in zbiranja odpadkov tako ni predmet 76.a člena ZDDV-1;
  • po predelavi odpadka in njegovi nadaljnji prodaji se mehanizem obrnjene davčne obveznosti uporabi le v primeru, če ima predelani material, ki se ga naprej dobavi, še vedno klasifikacijsko številko odpadka v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/2008; v nadaljevanju: Uredba);
  • dobava izdelkov, proizvedenih iz sekundarnih surovin se ne uvršča med dobave, za katere se uporablja mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76. a člena ZDDV-1;
  • dobava polizdelkov od predelave, izdelave ali taljenja železnih in neželeznih kovin iz točke (1) Priloge III a se nanaša le na železne in neželezne kovine (ne pa npr. na polizdelke od predelave plastike, stekla,…).

Glede na pogosta vprašanja davčnih zavezancev v zvezi z uvrstitvijo določenih odpadkov, ostankov, rabljenega materiala in storitev v Prilogo III a k ZDDV-1, za dobave katerih se uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti v skladu s 76.a členom ZDDV-1, so podani odgovori na pogosta vprašanja.

Ni komentarjev: