sobota, 05. april 2008

Navodila za izpolnjevanje ugovora zoper informativni izračun dohodnine

Obrazec UGOVOR zoper informativni izračun dohodnine.

Če davčni zavezanec ugovarja zoper informativni izračun dohodnine, mora v roku za ugovor vložiti dopolnjen informativni izračun, ki se šteje za njegovo napoved za odmero dohodnine. Enako ravna zavezanec, če ugotovi, da je davčna obveznost prenizko ugotovljena.

Rok za ugovor je 15 dni od vročitve informativnega izračuna dohodnine. Informativni izračun dohodnine se vroča z navadno vročitvijo, zato se šteje, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odprave informativnega izračuna (datum odpreme je naveden na kuverti). V kolikor zavezanec v zakonskem roku vloži ugovor zoper informativni izračun, ni dolžan poravnati obveznosti po informativnem izračunu oziroma ne prejme vračila na podlagi informativnega izračuna.

Več ...

Ni komentarjev: