četrtek, 04. junij 2009

Zlati komplet - odličen izbor strokovnih e-gradiv

Zlati komplet - odličen izbor strokovnih e-gradiv

Da bi vam omogočili cenovno ugodnejši nakup, vam ponujamo tudi možnost nakupa gradiv v paketu. Če se odločite za nakup paketa, boste avtomatično dobili dostop tudi do vseh gradiv, ki jih bomo v paket dodali v roku enega leta od datuma plačila.

Če ste v letu 2009 že naročili katero od gradiv, lahko samo doplačate razliko med ceno paketa in zneskom, ki ste ga v letošnjem letu že plačali za gradiva, ki so vključena v posamezen paket. Za gradiva, ki niso vključena v pakete, te možnosti ne ponujamo.

Gradiva smo tematsko razporedili v naslednje pakete:

Paket Računovodstvo, Paket Davki, Paket Delovna razmerja, Paket Društva, Paket Pravni kotiček, Paket Zasebniki

Zlati komplet

V Zlati komplet sodijo paketi Računovodstvo, Davki, Delovna razmerja, Društva, Pravni kotiček in Zasebniki.

Pogosta vprašanja

1. Vprašanje: Naše podjetje je naročilo več eseminarjev z različnimi email naslovi. Ali jih lahko združimo, tako da bomo dostopali samo z enim email naslovom, hkrati pa bomo lahko koristili popust pri nakupu paketa.

Odgovor: S tem obrazcem nam lahko sporočite naslove, ki bi jih radi zdržili v eno naročnino. Pošljite ga po pošti na Carpe diem, d.o.o, Planina 3, 4000 Kranj

2. Kupili smo gradivo, ki ni vključeno v nobenega od paketov (npr. Praktični vodnik po nagrajevanju prodajalcev, Sklepi zasebnikov, Priročnik za zasebnike: Obdavčitev zasebnikov v letu 2009 ...). Ali se mi ta znesek šteje v dobroimetje?

Odgovor: Znesek nakupa gradiv, ki niso vključena v nobenega od paketov, se ne šteje v dobroimetje.

3. Ali se v dobroimetje štejejo tudi zneski, ki smo jih za egradiva plačali v prejšnjih letih.

Odgovor: Ne, štejejo se samo zneski, plačani v letu 2009.

4. Ali lahko naročimo tudi več uporabniških paketov za več email naslovov, tako da bo do gradiv lahko dostopalo več zaposlenih.

Odgovor: Seveda. Dodatne dostope lahko naročite na povezavi: http://www.racunovodja.com/trgovina/trg_details.aspx?i=253. Pogoji za naročilo dodatnih dostopov: http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2431

5. Ali res dobimo dostop tudi do gradiv iz paketov Delovna razmerja, Društva, Pravni kotiček in Zasebniki, če se odločimo za Zlati komplet?

Odgovor: Da, do vseh teh gradiv imate dostop 12 mesecev.

6. Če že imam dostop do nekaterih eseminarjev, ali se mi z nakupom paketa, podaljša tudi dostop do teh gradiv?

Odgovor: Da, 12-mesečni dostop dobite do vseh gradiv, ki so vključena v izbrani paket, tudi če ste posamezno gradivo iz tega paketa naročili že pred meseci.

Ni komentarjev: