sreda, 10. junij 2009

Obračun stroškov pri najemu poslovnega prostora

Pojasnilo DURS, št. 4230-57/2009-2-04, 23. 4. 2009

Na vprašanje glede najemne pogodbe za poslovne prostore sklenjene z najemodajalcem, ki deluje v svojem imenu za svoj račun, je dogovor, da se poleg najemnine plačuje ustrezen delež stroškov za električno energijo, vodo, čiščenje prostorov in komunalne storitve. Problem je obračun zgoraj navedenih stroškov, saj najemodajalec od vseh stroškov obračunava DDV po 20 % stopnji. Iz dopisa ni razviden pogodbeni odnos, zato odgovarjamo na splošno:

Kadar najemodajalec najemniku posebej zaračuna najemnino ter posebej dobave blaga in storitve, kot so: električna energija, voda, čiščenje prostorov in komunalne storitve, mora obračunati DDV po stopnji, ki je predpisana za posamezno dobavo blaga ali storitev. V tem primeru ni pravilno, da najemodajalec obračuna DDV po enotni stopnji 20 %. Pravilen obračun DDV je pomemben z vidika uveljavljanja pravice do odbitka DDV pri najemojemalcu, saj ta lahko odbije le DDV, ki je obračunan po pravilni davčni stopnji.

Kadar so stroški električne energije, vode, čiščenja prostorov ali komunalnih storitev vključeni v znesek najemnine, so po 2. točki 44. člena ZDDV-1 obdavčeni kot najemnina, ki je oproščena plačila DDV ali pa v skladu s 45. členom ZDDV-1 (izjava) obdavčena z 20 % DDV.

Več...

Ni komentarjev: