ponedeljek, 22. junij 2009

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti

Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18.05.2009

Ta pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki se nanašajo na prostor, opremo in naprave v prodajalni, zunanjost prodajalne, način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln, način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo.

Več...

Ni komentarjev: