ponedeljek, 29. junij 2009

Vpisovanje podatkov o obrestih v obrazec DDV-O

Pojasnilo DURS, št. 4230-121/2009, 2. 6. 2009

Davčni zavezanec prosi za dodatno obrazložitev v zvezi z izpolnjevanjem polja 15 obrazca DDV-O, saj navodilo za izpolnjevanje obrazca ne vsebuje podrobnih navodil. Davčni zavezanec meni, da so oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV pri finančnih storitvah, oproščene dobave v Sloveniji, kot tudi oproščene dobave v druge države članice EU in se zato vpisujejo v polje 15 obrazca DDV-O.
V zvezi z navedenim odgovarjamo:

V polje 15 obrazca DDV-O se vpisujejo samo oproščene finančne storitve, ki jih opravi davčni zavezanec na ozemlju Slovenije. Finančne storitve, pri katerih je kraj opravljanja storitev zunaj Slovenije, se ne vpisujejo v obrazec DDV-O.

Več...

Ni komentarjev: