ponedeljek, 14. februar 2011

Novosti - 14. februar 2011 - Program za preračun poslovnega izida za leto 2010

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v prihodnjih dneh:

 • Do 15. 2. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za januar 2011
 • Do 15. 2. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za januar 2011
 • Do 15. 2. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za januar 2011
 • Do 15. 2. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za januar 2011
 • Do 15. 2. – plačilo požarne za januar 2011
 • Do 18. 2. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja za januar 2011
 • Do 18. 2. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za januar 2011
 • Do 18. 2. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za januar 2011
 • Do 18. 2. – obrazec SN11 T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za januar 2011
 • Do 18. 2. – obrazec SN22 T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za januar 2011
 • Do 18. 2. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za januar 2011
 • Do 18. 2. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za januar 2011
 • Do 18. 2. – Predložitev statistike finančnih računov (SFR) za poročevalsko obdobje od 1. oktobre do 31. decembra 2010
 • Do 18. 2. Predložitev letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravne osebe zasebnega prava za leto 2010
 • Do 21. 2. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2011
 • Do 21. 2. – obrazec DDV-O za januar 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2011 (op. plačilo DDV je 31. 1.)

Ni komentarjev: