četrtek, 28. januar 2010

Pojasnilo glede obdavčitve obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4210-246/2009, 6. 1. 2010

Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09) so med drugim predmet obdavčitve tudi obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah. V nadaljevanju je pojasnjena le davčna obravnava obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji. Davčna obravnava doseženih obresti od denarnih depozitov je odvisna od tega ali so dosežene v svojstvu:

  • fizične osebe, ki ne opravlja dejavnosti ali
  • fizične osebe, ki opravlja dejavnost,

kar pojasnjuje v nadaljevanju.

1. Davčna obravnava obresti od denarnih depozitov fizične osebe, ki ne opravlja dejavnosti oziroma v poslu, na podlagi katerega se izplačujejo obresti, nastopa kot fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti

Po III.6.1. poglavju ZDoh-2 (Obresti) se med drugim obdavčujejo tudi obresti od denarnih depozitov, če jih dosega fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti oziroma se pri sklepanju pogodbe o denarnem depozitu izkazuje kot fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti. Pri tem naj pojasnimo, da se dohodnine ne plačuje od obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu pri izvajalcu plačilnega prometa, in sicer največ v višini, ki jo izvajalec plačilnega prometa plačuje za depozite na vpogled (2. točka 82. člena ZDoh-2). V primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih določene ciljne skupine obrestovana po višji obrestni meri, kot velja za ostale komitente, gre po vsebini za obresti, primerljive obrestim od vezanih denarnih sredstev ali varčevanja pri bankah in hranilnicah. V teh primerih se celoten znesek doseženih obresti obdavčuje kot obresti, dosežene od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU. Pojasnilo v zvezi z navedenim je na voljo na spletnih straneh Davčne uprave RS.

Več...

Ni komentarjev: