ponedeljek, 21. december 2009

Zakon o davku na tonažo (uradno prečiščeno besedilo) (ZDTon-UPB1)

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 20. 10. 2009 je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na tonažo, ki obsega:

  • – Zakon o davku na tonažo – ZDTon (Uradni list RS, št. 61/07 z dne 10. 7. 2007),
  • – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo – ZDTon-A (Uradni list RS, št. 85 z dne 30. 10. 2009).

S tem zakonom se kot alternativna oblika določitve davčne osnove za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb uvaja sistem davka na tonažo od dohodkov iz poslovanja z ladjami v mednarodni plovbi.

Več...

Ni komentarjev: