torek, 19. februar 2008

Davčna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

S spremembo davčne zakonodaje je bila z letom 2007 ukinjena klasična investicijska olajšava za naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva. Družbe kot tudi zasebniki, ki vlagajo sredstva v raziskave in razvoj, pa lahko za leto 2007 in dalje uveljavljajo davčno olajšavo za raziskave in razvoj (družbe so lahko vlagale v raziskave in razvoj tudi prej, vendar se je ta olajšava izključevala s klasično investicijsko olajšavo).

Omenjena davčna olajšava za vlaganje in razvoj, še posebej, če lahko poleg splošne uveljavite tudi regijsko davčno olajšavo za raziskave in razvoj, lahko predstavlja precejšnje zmanjšanje davčne osnove, nedvomno pa njeno uveljavljanje ni tako enostavno. Najprej je potrebno presoditi, ali jo smete uveljaviti (splošno in/ali regijsko davčno olajšavo), potem pa jo je potrebno še pravilno izračunati in z dokumentacijo dokazati, da ste do te olajšave upravičeni – pripraviti je potrebno poseben poslovni načrt (ali poseben razvojni projekt oziroma program) ter izpolniti obrazec, ki je precej podrobno specificiran in v katerem izračunate davčno olajšavo.

V praksi se velikokrat zalomi že pri vprašanju, ali imamo sploh opravka z vlaganji v raziskave in razvoj za namene uveljavljanja davčne olajšave, saj imajo davčni zavezanci velikokrat opravka z mejnimi primeri, ko je skladno z zakonskimi in podzakonskimi pravili težko presoditi, ali vlaganja vsebujejo elemente raziskave in razvoja.

Iz e-seminarja Davčna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj avtorice mag. Mateje Drobež Tomšič.

Ni komentarjev: